NOVOSTAVBA TŘÍPATROVÉHO RODINNÉHO DOMU U HAVLÍČKOVA BRODU

NOVOSTAVBA TŘÍPATROVÉHO RODINNÉHO DOMU U HAVLÍČKOVA BRODU

 

 

Velmi malá obdélníková parcela, ze tří stran obehnaná veřejnými cestami, z východu lemovaná vysokou hradbou lesního porostu. Majitelé sami přijali nutnost řešení domu do patra, jelikož přízemní dům by se zde dobře nevešel. V době, kdy se rovné střechy příliš „nenosily“, měli mladí manželé obavy z nutnosti přijmout řešení s bydlením pod šikmou střechou. Optimální řešení nabídla pultová střecha s vhodně zvoleným sklonem – zajišťující, že místnosti v patře budou plnohodnotné.

 

 

 

 

Poté, co se zjistily reálné výškové poměry na pozemku, se řešení přesmyklo do třípatrového domu, při vítaném využití suterénu pro garáž, kotelnu a uhelnu i „utajenou“ hudebnu.

 

 

 

 

Hlavní průčelí se obrací k jihu se všemi obytnými místnostmi, vyjma ložnice rodičů, a taktéž hlavním vstupem přístupným přes „pavlač“, krytou přístřeškem. Jižní slunce a příjemný výhled jsou dopřány i společné koupelně. Prostorný pokoj v patře je možno výhledově rozdělit na dva slušné dětské pokoje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Půdorys přízemí

 

Schodiště řešeno jako přímočaré, oddělené od provozu kuchyně dveřmi. Obývací pokoj se obrací do zahrady.

 

 

 

 

 

 

Svislý řez příčný

 

Suterén je vůči přízemí uskočen – reaguje na svažitost terénu. Předsunutím garáží vzniká pavlač v přízemí – umožnuje vstup do domu z téže strany domu, ze které je vjezd do suterénu.

Suterén a úroveň přízemí, včetně zahrady, jsou propojeny venkovním schodištěm. Oddělení suterénu od přízemí zaručuje, že byt nebude obtěžován rušivými vlivy (pach, prach, hluk) z provozu garáže, kotelny atd.

Konstrukce střechy umožňuje snadnou realizaci i svépomocí. Větraný dvojplášť je řešen jako průlezný – s možností kontroly a tím i snadných případných oprav izolací střechy.

 

 

Venkovní obytný prostor je vytvořen navýšením terénu do úrovně podlah v přízemí – tím je dosaženo maximálního využití malého pozemku pro potřeby jeho majitelů. Po obvodu pozemku pak vzniká nenásilná bariéra (opěrná zídka oplocení + svahování) vůči veřejné pěší cestě, která parcelu z jihu a východu obchází. Zvýšením nivelety terénu je současně zahradě dopřáno více slunečního svitu.

 

 

 

 

 

Přiměřeně velkými okny dům získává optimistický výraz i užitný komfort. Při provozu automatického kotle na uhlí se majitelé nemusí obávat nepřiměřených výdajů za vytápění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelikož dům byl realizován z podstatné části svépomocí, došlo při realizaci došlo k drobným změnám ve vzhledu domu, vlivem standardní invence dílčích dodavatelů stavby. Zejména tloušťka podbití – lemování střechy, se zmenšila a tím bylo nutno přiznat vaznice. Z ryze praktických důvodů se též nerealizoval dřevěný obklad středního, schodišťového, traktu v jižním průčelí. Tyto drobné vady na kráse ovšem, jak jsme byli ujištěni, neberou majitelům radost z komfortního a investičně dobře zvládnutého bydlení.

 

 

 

 

 

Přesto, že barevné řešení s pastelovou béžovou a jemnou zelenkavou, které se objevuje v návrhu, bylo investorem iniciováno a ve výsledku s nadšením přijato, nakonec se přiklonil k prosté bílé – inu klasika je klasika, té není co vytknout :)

 

 

 

 

 

Ing. arch. Helena Káfoňková © Jihlava 2008

 

 

* * *