NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU U JIHLAVY

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU U JIHLAVY

 

Požadavkem investora byl co nejprostší rodinný dům

na obdélníkovém půdorysu, o rozměru 10x12m, přízemní s obytným podkrovím, umožňující dvougenerační bydlení.

 

 

 

 

 

 

 

Varianta barevného řešení fasád.

 

 

 

 

Nejobtížnější úkol spočíval v osazení pravoúhlého domu na investorův pozemek.

V levé situaci je jeho hranice vyznačena červeně. Velmi nepravidelný tvar při značně malé rozloze dával velmi nepříznivé limity.

Požadavkem hlavního architekta města bylo dodržení směru hřebene dle sousedních nemovitostí i dodržení stavební čáry - tedy logické natočení domu v souladu s hranicí pozemku nebylo možné.

 

Jelikož klikatá hranice sousedila s pozemky města, řešením se stala výměna částí pozemku a provedení přeparcelace: dům získal kus prostoru v místě, kde bylo žádoucí umístit obytnou terasu.

Žlutě šrafovaná část městského pozemku připadla investorovi, zatímco zelená část o stejné rozloze byla nabídnuta městu výměnou.

 

 

 

 

Stavební řízení probíhalou současně s řízením o převodu pozemků,

proto je v situaci pro stavební povolení vyznačena hranice investorova pozemku ještě původní (hnědá čerchovaná čára).

Byla dodržena i stavební čára dle sousedního objektu.

Hranice pozemku po budoucí přeparcelaci je vyznačena tečkovaně

– jelikož je to prostor jižně od domu, bude tou nejcennější částí zahrady...

 

 

 

 

 

Půdorys domu je co nejjednodušší. Dům byl realizován svépomocí.

 

 

 

 

 

Zadní fasáda není tak zdobná jako fasáda čelní.

Podkrovní prostor nízko osazené střechy zvětšují dva pultové vikýře.

 

 

 

 

 

Výkres základů.

I v celkem rovinatém pozemku bylo potřeba ověřit řezy terénem a zvolit hloubku výkopů pro základy tak, aby osazení domu vůči okolí i založení objektu byly v optimu.

 

 

 

 

 

Čelní štít domu je orientován k jihozápadu, proto je zde nejvíce oken. V severozápadní části domu je kuchyňská linka a ta vyžaduje vyšší parapet než jiná okna. Jelikož se jedná o okna do ulice, byly zvýšeny parapety též u obou oken z obývacího pokoje, který má ještě francouzské okno do zahrady k jihovýchodu.

 

Aby byly zachovány přirozené proporční zásady,

kdy velikosti oken se směrem od dolních podlaží ke střeše zmenšují,

pomohlo vhodné materiálové/barevné členění fasády.

Vidíme rozdíl mezi nevyváženými proporcemi „pravdivé“ fasády na hrubé stavbě zde

a architektonicky pojednanou fasádou na obrázku vizualizace.

 

 

 

 

 

Autor architektonického návrhu:

Ing. arch. Helena Káfoňková © Jihlava 2007

 

* * *