NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU U JIHLAVY

NOVOSTAVBA PŘÍZEMNÍHO RODINNÉHO DOMU U JIHLAVY

 

 

Přízemní rodinný dům, zastřešený valbovou střechou, osazený na pozemku o rozloze cca 2000 m2, je určen pro bydlení manželského páru. Parcela je obdélného tvaru, dům je situován ve středu pozemku tak, aby vznikl dostatečný prostor na vstupní - jižní straně domu.

 

 

 

 

Půdorys domu vychází ze dvou obdélníků, vklíněných do sebe pod tupým úhlem, vytvářejícím příjemný polootevřený prostor se závětřím a jihovýchodní terasou. Vůči ulici se dům obrací přímo jen okny obývacího pokoje, všechna ostatní okna jsou vůči hranici pozemku natočena pod úhlem 45°. Tím si poměrně velký dům zachovává dobrý odstup od okolí, okny nezíráme do plotu, ale do prostoru své zahrady...

Dispozice obsahuje řadu účelových místností, z nichž např. pracovna a šatna by mohly být využity jako pokoje dětí a tím by se dům stal funkční i pro bydlení čtyřčlenné rodiny – tato variabilita dispozice je dána tím, že pracovna i šatna mají rozměry slušných pokojů... Při nyní uvažovaném využití bude prostorná šatna jistě příjemnější než temný kout, navíc nabízí prostor pro domácí práce apod.. Šatna i pracovna mohou příležitostně posloužit hostům.

 

 

 

 

 

Idea natočení dispozice domu vyplynula ze snahy dosáhnout optimální orientace jednotlivých místností i vstupních prostor a teras – s ohledem na oslunění, převládající větry, zahradu i okolní prostory.

Ve východní části domu, v návaznosti na zápraží, je samostatná místnost určená pro skladování zahradních a sportovních potřeb – je účelně zakomponovaná do hmoty domu, pod společnou střechu.

 

 

 

 

Kromě hlavního vstupu z jihu má dům ještě vstup do zahrady na severní straně domu, se zádveřím řešeným jako umývárna se sprchami. Na tento vstup navazuje domácí sauna – z prohřívárny vycházíme přes umývárnu přímo do venkovního prostoru zahrady, který je ideálním místem pro kvalitní ochlazení i nezbytný relax na čerstvém vzduchu. Jistě se zde najde místo pro ochazovací bazének i nerušené posezení...

 

 

 

 

Jemným členěním fasády bylo dosaženo optického změnšení hmot poměrně rozlehlého a nízkého domu.

 

 

 

 

Záměrná asymetrie uličního průčelí je citlivě vyvážena. Komín, který u přízemního domu svou potřebnou výškou poněkud vyčnívá, byl záměrně zdůrazněn zesílením své tloušťky – vhodně akcentuje pyramidální tvar střechy a teplem sálající srdce domu. Vodní plocha ve středu jižní části zahrady, navazující na obytnou terasu, může být příjemným zrcadlem zvětšujícím prostor, i vlídným uvítáním pro všechny příchozí...

 

 

 

 

* * *

 

Při realizaci tohoto rodinného domu nebyl dán prostor autorskému dozoru. Půdorys domu zůstal zachován, nicméně vnější vzhled domu byl v zásadních i podružných věcech pozměněn. Na této stavbě lze příkladně demonstrovat, jak změna nebo absence drobných detailů, které architekt promyslel, můžou podstatně změnit konečný výraz domu.

V něčem se výraz domu mění tak, jak jsou různí lidé – majitel vždy bude mít snahu přizpůsobit výraz domu sobě a to je jedině správné. To, co nás mrzí, jsou chyby vzniklé vlivem profesionálních účastníků realizace (dodavatelů stavby), kteří vnášejí změny jen proto, že upřednostňují své zažité postupy a „levná řešení“, anebo uplatňují svou osobní fantazii v domění, že vychází z úrovně hodné architekta. Ovlivňují investora, aniž by jej upozornili na změny ve výsledném vzhledu (třeba i proto, že závažnost takových změn podceňují). Takové změny nebývají zklamáním pouze pro autora, ale též pro investora, který je objevuje až pozdě a obvykle mu nezbývá, než se s nimi smířit a obrázek, který si zamilovali při navrhování domu a nyní je tak vzdálen reálu, založit hodně hluboko do šuplíku, aby jim nepřipomínal zbytečné investorské chyby...

 

 

 

Černá střecha bere domu jeho původní optimismus a činí jej více usedlým, stejně tak utlumené odstíny obkladů a výplní otvorů. Jasně červená barva se ocitla na dřevěné výplni uliční části oplocení, tím ztemnělé barvy domu oživuje a celkový dojem napravuje.

Sloupky podepírající střechu u teras jsou dřevěné a mohutné, takto nejen zbytečně obtěžují při pobytu na terase a výhledu, ale poněkud mění celkové proporce a původní odlehčený dojem, dosažený použitím subtilních ocelových sloupků, přitěžují.

Kdosi si pohrál s umístěním okapových svodů a předčil všechny snahy architekta o umírněné a elegantní řešení...

 

 

 

 

Realizovaný dům postrádá podokapovou římsu, která byla navržena v tmavším odstínu dle barvy cihlově červené krytiny a podtrhovala obrysovou linii půdorysu, zjemňovala nasednutí střechy a zdůrazňovala horizontální řešení domu – jeho stabilitu a klid. Členění oken je taktéž zcela nerespektuje původní návrh.

Komín dostal typový standardní minimalistický tvar – nepřiměřeně hubený. V původním záměru měl být mohutnější i vyšší a pojednán ve stejném materiálu jako kamenný obklad stěn, čímž by vynikl jeho kompoziční úkol. Takto se tváří, jako by se na střeše ocitl náhodou a ještě se za to styděl...

Zřídit a udržovat hezkou vodní plochu vyžaduje zvláštní nároky, nicméně zahrada absencí vodního prvku vždycky tratí.

 

 

 

 

Přeze všechno, zachovaná kompozice hmot vytváří domácky příjemé prostory okolo domu.

 

 

 

 

 

Fasády domu orientované do severovýchodní části zahrady ztratily původně zamýšlené členění obkladem, východní nároží je oproti návrhu obloženo snad proto, že souvisí s čelní honosnější fasádou...? Okap se ocitl v prostředku a působí poněkud rozpačitě. Fasády ztratily kompoziční vyváženost, nicméně i v prosté bílé omítce nepůsobí nijak rušivě. Snad zde je nevíce patrná absence soklu, resp. jeho umenšení – navržen byl vyšší, jednotně s výškou obkladu v čelní fasádě (snížený parapet okna obývacího pokoje).

 

 

 

 

Investor se nechal přesvědčit o náročnosti terénních úprav a původně zamýšlená prostornější rovina se stala jižní skalkou. Snad je škoda, že je tak blízko oken, neboť dům bude tento jistě malebný kout podstatnou část roku zastiňovat a tím ubírat na jeho svěžesti. Při pohledu z okna pokoje zmizel původně uvažovaný výhled do otevřenějšího prostoru...

 

 

 

 

 

*

 

Hlavní vstup do domu, pokud je orientován ke slunečnému jihu,

otevírá se do příjemného prostoru a zachovává si ráz bezpečného úkrytu,

přidává každému domu zásadní dávku optimismu a pohody

        a to je právě to, co vyžadujeme u bydlení nejvíce,

neboť potřebujeme přijímat pozitivní hodnoty každý den...

 

 

 

 

 

Autor architektonického návrhu:

Ing. arch. Helena Káfoňková © Jihlava 2010

 

 

* * *