PARKOVÉ A TERÉNNÍ ÚPRAVY NIVY POTOKA V CENTRU OBCE ČERVENÁ VODA

TVORBA ÚZEMNÍCH A REGULAČNÍCH PLÁNŮ

 

Územní plánování je samostatným oborem, souvisejícím s architekturou a urbanismem.

Snaha architektů vždy byla a je povýšit tento obor na odpovídající úroveň – tak, aby se v návrhu územních a regulačních plánů odrážely architektonické záměry utváření sídel, měst a krajiny – tedy to hlavní, co určuje kvalitu našeho životního prostředí. V dnešním ekonomicko-společenském prostředí se úloha územních plánovačů redukuje na úředníky, kteří se potýkají s požadavky soukromých vlastníků a finančních zájmů, mnohdy nepřehledných a nepředvídatelných, spekulativní záměry nevyjímaje. V tomto ohledu je tvorba územně plánovací dokumentace v ještě více zoufalém postavení, než tvorba jednotlivé architektury.

 

* * *

 

 

Územní plán obce Bantice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * *

 

 

Regulační plán

Sportovně rekreační areál Třebíč – Na Hrádku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * *

 

 

Regulační plán pro novou obytnou zástavbu - Račerovice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupráce: kol. DISprojekt, Ing. arch. Helena Káfoňková © Třebíč 2001-2003

 

 

 

* * *