PARKOVÉ A TERÉNNÍ ÚPRAVY NIVY POTOKA V CENTRU OBCE ČERVENÁ VODA

URBANISTICKÉ PŘESTAVBY ČÁSTÍ MĚST,

REGENERACE SÍDLIŠŤ

 

Územní plánování je samostatným oborem, souvisejícím s architekturou a urbanismem.

Snaha architektů a urbanistů vždy byla a je, povýšit tento obor na odpovídající úroveň – tak, aby se v návrhu územních a regulačních plánů odrážely urbanistické záměry utváření sídel, měst a krajiny – tedy to hlavní, co určuje kvalitu našeho životního prostředí. V dnešním ekonomicko-společenském prostředí se úloha územních plánovačů redukuje na úředníky, kteří se potýkají s požadavky soukromých vlastníků a finančních zájmů, mnohdy nepřehledných a nepředvídatelných, spekulativní záměry nevyjímaje. V tomto ohledu je tvorba územně plánovací dokumentace v ještě více zoufalém postavení, než tvorba jednotlivé architektury.

 

 

* * *

 

 

Návrh městské zástavby Trnitá pro Jižní centrum Brno

 

 

 

 

 

* * *

 

 

Urbanistický návrh regenerace sídliště Dukla v Pardubicích

 

 

 

 

 

* * *

 

 

Urbanistický návrh přestavby a regenerace

západní části městské památkové zóny v Třebíči

 

 

Řešené území zahrnuje:

 Žerotínské náměstí na okraji Židovského města,

Třebíčský zámek s bazilikou sv. Prokopa,

zámecký park a podzámecká niva, park Barborka, areál bývalého pivovaru i protilehlé nábřeží řeky Jihlavy...

 

 

 

 

 

Nová organizace prostoru, nová zástavba, nové úpravy parteru, zpevněných i zelených ploch....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Helena Káfoňková © Třebíč 2001

 

 

 

* * *