PARKOVÉ A TERÉNNÍ ÚPRAVY NIVY POTOKA V CENTRU OBCE ČERVENÁ VODA

ZASTAVOVACÍ STUDIE

 

 

 

* * *

 

 

Lokalita rodinných domů Palackého sever v Polné

Zastavovací studie pro novou výstavbu

 

 

 

 

 

Varianta řešení A

 

 

 

 

 

 Varianta řešení B

 

 

 

 

 

Varianta řešení B

Ptačí pohled na novou zástavbu – s centrálním prostorem malého náměstí.

 

 

 

 

 

Varianta řešení C

 

 

 

 

 

Letecký snímek – realizace I. etapy

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Helena Káfoňková © Jihlava 2005

Technická spolupráce: Ing. Ladislav Myslivec, Urbanistické středisko Jihlava

 

 

 

* * *