ZAJÍMAVÉ ODKAZY

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

 

a vybrané citace, pro inspiraci, poučení i pobavení

 

 

 

Všeobecná studovna NK v Praze

 

 

Tvarová a prostorová inspirace – Gaudího schodiště (foto)

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Staircase_casa_batllo.jpg

 

 

 

Všimneme si proporcí schodišťových stupňů – jde o velmi pohodlné stoupání. Denní osvětlení, ladné a sladěné křivky – to vše činí prostor velmi příjemným. Stoupat po takovémto schodišti bude jistě radost...

 

 

* * *

 

Když krb, tedy krb –

Gaudí předvedl, jakou moc má architekt, když myslí na všechno (foto)

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Casa_Batll%C3%B3_Fireplace.jpg

 

Autor „si na nic nehraje“: žádná bílá, žádné sklo. Oheň hezky od podlahy – aby se nohy ohřály. Barva i materiál ladí s ohněm, nebudeme se bát špíny. Kouřovod „kopíruje“ představu směru kouře. Z roštu se nic neskutálí a vymetání popela půjde samo. No, že by se tu dalo i něco ugrilovat...?

 

* * *

 

 

Vtip – (poněkud nahořklý) příspěvek k pochopení investičního procesu nebohým investorem

 

http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/552365_484332328256620_1385904444_n.jpg

 

 

* * *

 Jsme rádi, když příznivé a nemožné se stává možným a skutečným!

 

Vertikální zahrady“

 

 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=3867

fotogalerie (ze života a díla autora této technologie):

http://www.verticalgardenpatrickblanc.com/#/en/patrick_blanc

 

Kdekdo by řekl „drahá sranda“. Každopádně dát šanci zeleni i tam, kde se to je „klasickou cestou“ nereálné, jistě není špatný nápad. Čím více zeleně, tím lépe. Nezbývá než si přát, aby cena a údržba takové vertikální zahrady nesetrvávala navěky v těch výšinách, kdy se z investora stává zlatý důl...

 

 

* * * 

Toužíte po zatepleném podkroví?

Pak se dobře informujte dříve, než se pro něj definitivně rozhodnete!

 

- ukázkový příklad nepotrestatelného podvodu na českém stavebníkovi...

 

 

 

Speciál 01/20012 časopisu DEKTIME:

Více než 50% šikmých střech realizovaných za posledních 10 let má problémy s pronikáním vlhkosti střešním pláštěm nebo kondenzací.“

http://atelier-dek.cz/docs/atelier_dek_cz/publikace/DEKTIME/dektime-2012-special-1.pdf

článek na str. 4:

Aktuální poznatky o problematice doplňkových hydroizolačních vrstev“ (zkratka: DHV), Ing. Luboš Káně

 

 

Studie a průzkumy společnosti DEK v oblasti izolací a střešních konstrukcí, publikované v odborném časopise DEKTIME, odhalují dávno tušená ale v praxi ignorovaná rizika izolačních zateplovacích systémů. Zde konkrétně řeší vadnou funkci doplňkových hydroizolačních vrstev (tzv. „difúzních pojistných hyroizolačních fólií“) šikmých střech. Praxe ukázala, že dochází k velmi rychlé degradaci materiálu vlivem UV záření, vlivem působení chemikálií pocházejících z impregnace dřevěných prvků krovu, ...

Nelze podezírat výrobce ze zlých úmyslů. Trh si prostě žádal velmi propustný materiál, podařilo se vyvinout fólii, která tento požadavek splnila, a přitom byla, nová, schopna zachytit a odvést vodu. Dlouhodobé zkušenosti s funkčností třívrstvých mikroporézních fólií máme až nyní. Je třeba co nejefektivněji využít získané poznání. Určitě je třeba upustit od dalšího navrhování DHV z třívrstvých mikroporézních fólií a při hledání vhodných materiálů na trhu nebo při vyvíjení materiálů nových je třeba testovat trvanlivost při vystavení materiálů všem vlivům, které jsou v současné době a při současném stylu stavění známy.“

Prožívali jste uspokojení, když Vám dodavatel střešní krytiny poskytl záruku 30 let? Pak vězte, že mohlo jít o podvod, neboť:Jestliže u některých materiálů pro DHV byla zjištěna životnost výrazně kratší než je záruka poskytovaná výrobci krytin, nelze ani záruku na krytinu plně využít.“

NENÍ TO KACHNA? V obavách, aby nevypustili nějakou „kachnu“ provedli technici Atelieru DEK velké množství ověřovacích zkoušek materiálu. Dále vedli úvahy, kolika lidí se popsaná problematika týká, jestli kvůli pár drobným případům neprokazatelného zatékání nenaruší zaběhlé zvyklosti navrhování a provádění šikmých střech se skládanými krytinami. Závěry průzkumu provedeného v polovině tohoto roku agenturou STEM/MARK (viz str. 10) ukázaly, že naopak je třeba co nejrychleji informovat širokou technickou veřejnost a zaběhlá konstrukční a materiálová řešení změnit.“

Proč se dobře míněné úsilí setkává s neúspěchem?Ve světle poznání o trvanlivosti třívrstvých mikroporézních fólií pro DHV dostává smysl dosud nepochopitelný odpor některých členů pracovní skupiny TNK 65 k návrhu normy ČSN 73 0607, který předložilo CTN ATELIER DEK. Návrh normy požadoval dlouhodobě funkční (trvanlivé) výrobky pro DHV.“

 

 

Češi nejsou hloupí, ale chvíli jim to trvá, než odhalí, že byli podvedeni:

článek na str. 20:

 „Z kuchyně norem pro doplňkové hydroizolační vrstvy“

Ing. Zdeněk Plecháč

 „Ukázalo se, že poznatky z ČR jsou pro evropské výrobce významné. Tak rozsáhlé a především názorné výsledky nepředložil jiný stát. Na dotaz, zda se obecně ví o nějakých problémech, většina evropských států vůbec neodpověděla. Za účasti zástupců devíti, především západoevropských výrobců, bylo konstatováno, že kromě ČR, Nizozemí a několika drobných případech nefunkčních DHV v Německu, se neví o problémech střech způsobených nefunkční DHV. Z další diskuse vyšlo najevo, že v některých státech mají podrobné návrhové normy, které stanovují požadavky na materiály pro DHV. Podle těchto norem ne všechny výrobky, označené CE, lze do střech na jejich území zabudovat. V Rakousku jsou tak téměř vyloučeny fólie s mikroporézní funkční vrstvou. Navíc se drtivá většina střech se sklonem menším než 25° provádí z DHV na bázi asfaltu s možností svaření spojů. DHV se navíc pokládá na pevný podklad, nikoli přímo na tepelnou izolaci. Spojené Království nebo Francie mají kvalitu střech provázanou s předpisy pojišťoven nebo je obecně požadována nazávislá „certifi kace”, která posuzuje i podmínky pokládky a zakrytí DHV. Nepoužívají se chemické impregnační látky na dřevěné prvky střech, DHV se zakrývá nejvýše do jednoho týdne po položení. Z těchto informací je znát, že DHV je především v západní evropě vnímána jako významná vrstva konstrukce střechy s jasně defi novanými požadavky.“

 

 

* * *

 

 

Není sauna jako sauna !

Nestor saunování v Česku MUDr. Antonín Mikolášek varuje před zneužíváním pojmu „sauna“ i komerčně propagovanými postupy, které k saunění nepatří...

http://www.ok-saunovani.cz/kriticke-uvahy/

Přátelé sauny mi jistě dají za pravdu, že je potřeba bránit se komerčnímu a technickému i provoznímu pojetí dnešních veřejných saun. Za saunu se vydává takřka všechno, co poskytuje teplo, saunová lázeň se "obohacuje" mnohdy naprosto nefyziologickými doplňky, které ruší konečný efekt saunování.“

 

autor sám o sobě píše: „... vlastně také podlehl (jako jeho ctění předchůdci) jakémusi „saunovému altruismu“ – totiž vehementní snaze každého saunofila neopomenout nezištně navrhnout každému, koho potká, aby si dopřál dobra saunové lázně právě tak, jak on sám si ho dopřává.“

Více zde: http://www.ok-saunovani.cz/saunolog-m-/

 

Jak správně postavit a používat saunu !

Vše důležité o saunování

http://www.ok-saunovani.cz/fyziologie-saunovani/

Málo známá, často porušovaná, ale velmi důležitá pravidla a rady pro saunování.

 

Také Vás prodejce přesvědčuje, že „infra-sauna“ nahradí klasickou saunu a má řadu předností?

Po přečtení odborného článku možná budete zklamáni, že de-facto jedinou výraznou předností je úspora místa a investic, naopak zde přibývá řada rizik, o kterých se nahlas nemluví...

http://www.ok-saunovani.cz/saunoidy/infra-radiace/

z textu vybíráme:

Mnozí prodejci IR-R ohřevných kabin však nadšeně hovoří a publikují své představy o velké hloubce přímého proniknutí tepla (dokonce až 4 cm!), ale není to pravdivé. Nekriticky totiž opakují text z prospektu americké firmy, která k propagaci svého infraproduktu používá dodnes již přes 40 let staré zprávy Dr Flikcksteina z USA, který uváděl, že IR-R proniká do uvedené hloubky tkáně. Stačí si však přečíst v kterékoli české či slovenské moderní příručce fyziatrie, že jde o průnik do hloubky  jen 5–8 mm (CAPKO, CONRADI, JANDOVÁ, HUPKA, , IPSER, KADEŘÁVEK, KOLESÁR, PODĚBRADSKÝ AJ.).

 

V podstatě by nemělo jít o soutěž, kdo dál protlačí paprsky IR-A do svalů a vaziva, ale o to, že přehřátí hlubších tkání, jimi vyvolané (např. v oku i jinde) způsobuje závažná poškození tkáně. Úmyslně se dotýkám tohoto rizika paprsků A spektra IR-R, protože v reklamních prospektech se hovoří pouze o infračerveném záření jako celku a přitom se zveličuje jeho průnik do značné hloubky tkání.

 

Neškodnost nových produktů IR-R není objektivně doložena. V obchodní praxi je zřejmě využit známý fakt, že působení paprsků IR-A působí škody vždy až po dlouhých expozicích intenzivnímu záření z tepelných zdrojů o vysokých teplotách, takže v současné době by se sotva mohlo toto poškození tkání po použití moderních produktů přímé IR-R prokázat. Samozřejmě kromě výjimek, jímž jsou sluneční záření a některé produkty, aplikujicí IR-R bezprostředním kontaktem zářiče s kůží. Nevzal bych si však na svědomí propagovat např. používání ohřevných kabin s IR-R v dětských zařízeních. Pro děti je použití přímé IR-R kontraindikované.

Vzestup nabídky ohřevných kabin s infraradiačními zářiči, vydávaných někdy nevědomě, někdy úmyslně za infra-sauny, vede v posledních letech dokonce i v oborných kruzích k patrnému znejistění. Způsobuje  to propagace různých teplotvorných produktů, nevedená bohužel s dostatečnou odbornou znalostí fyzikálních podmínek a přejímající i libovolně pojednávající pojmy, týkající se skutečné sauny. Dosavadní analýzy trhu s IR-zářiči připouštějí závěr, že spektrální rozdělení, dózování, podmínky k používání v kabinách kolísají u uživatelů v širokých mezích. Proto požadavek, aby vznikly směrnice pro stavbu IR-kabin a jejich používání, je zcela oprávněný. Mělo by se požadovat, aby IR-kabiny měly certifikát nezávislého znaleckého pracoviště.* * *

 

Stromy, které rostly po dlouhá desetiletí a dokonce po staletí, se nedají ničím nahradit !

I Vy můžete zachránit strom, alej, zelenou bariéru...

 

http://arnika.org/stromy

 

 

 

O postupech, které nabízí naše legislativa, se můžete poučit např. na stránkách organizace ARNIKA:

http://arnika.org/kaceni-schema-procesu

http://arnika.org/kaceni-stromu-vzory

 

 

Aleje soutěží:

 

http://arnika.org/52-jasanova-alej-pod-rokytnem

 

http://arnika.org/valdstejnska-lipova-alej

 

 

http://arnika.org/64-lipova-alej-u-kostelce

 

 

I takto beznadějné a nepochopitelné jsou některé situace, kdy se spojí málo sil...

http://arnika.org/umenim-proti-kaceni-petr-mores-kresli-hradistske-stromy-nez-zemrou

 

Galerie maleb lipové aleje s názvem „Než zemřou“

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.221262791266743.54164.100001490714824&type=3&l=631fc17ef7

 

 

 

A další příběhy stromů, určených k likvidaci

http://arnika.org/vase-pribehy-stromy

 

 

 

* * *

 

O větrání a čerstvém vzduchu

Alarmující situace ve školách a školkách!

Požadavky na větrání a vytápění ve školách podle nových předpisů“ (12/2010)

http://www.tzb-info.cz/1268-pozadavky-na-vetrani-a-vytapeni-ve-skolach-podle-novych-predpisu

 

Zkušenosti z praxe ukazují, že dávky větracího vzduchu na 1 žáka uvedené pro učebny (20 až 30 m3. h-1) jsou nízké a zejména pro tělocvičny (20 m3. h-1) jsou naprosto nedostatečné. K tomu je možno dodat, že vyhláška platí jak pro mateřské školy, kde "žákem" je dítě o hmotnosti do 20 kg, tak i pro střední a vyšší odborné školy, kde se pod pojmem "žák" skrývá prakticky dospělá osoba.“

Zajištění předepsaných mikroklimatických parametrů ve školských zařízeních během celého roku se stává podle nové legislativní úpravy komplikovanějším než tomu bylo dosud. Dodržení v některých případech direktivních požadavků necitlivě stanovených závazným právním předpisem může být vážným technickým problémem již při návrhu projektového řešení. Větší bariéry však potom vznikají při realizaci a provozu, protože takto koncipované hygienické požadavky vyvolávají nemalý tlak na vyhublé rozpočty zřizovatelů škol prostřednictvím nových investičních a provozních nákladů. Naše školství je tak zatěžováno dalším, a troufám si říci zbytečným, ekonomickým břemenem.“

 

* * *

 

Ze soudobé teorie architektury:

Abstrakce a iracionalita v architektuře“

 

Doc. Ing. arch. Josef Šamánek, CSc.

 

V prosinci 2012 na následky nešťastné dopravní nehody zemřel ve svých 89 letech náš kolega doc. Ing.arch. Josef Šamánek, CSc., který se do té doby těšil nebývalému zdraví. Valnou část svého času a energie věnoval výchově studentů architektury a pozemního stavitelství, a to na fakultách v Brně, v posledních létech a do posledního dne v Ostravě.

http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&type=1&id=12848

 

 

http://www.archiweb.cz/salon.php?action=show&id=32&type=10

 

Jak již bylo uvedeno, možnost orientace v prostoru i v ostatních jevech člověka uklidňuje, dodává mu sebedůvěru, aktivizuje jej a poskytuje mu pocit možností, pocit svobody i v v demokraticky pojatém řádu každého lidského díla. V našem případě architektury, urbanismu i ve tvorbě krajiny.

...

2.06 Kulturou stavebního díla však nelze rozumět jen jeho vlastnosti. Stavební dílo vymezuje prostory. Také však usměrňuje proudy pohybů v něm a nejen poskytuje, ale také vybízí k určitým způsobům života uživatelů.

...

2.07 Ke způsobům života náleží nejen možnosti provozovat jednotlivé praktické a pro život důležité činnosti, ale také provozovat je žádoucím, tj. kulturním, způsobem. Způsobem pak je průběh a sestava zavedených rituálů. Formou rituálů, obřadů, probíhají téměř veškeré lidské činnosti (při straování, očistě, při hrách apod.).. Architektonické řešení prostorů a jejich vybavení může tyto rituály umožnit, případně i obohatit, ale také ochudit. Obohacení může být přínosem pro kvalitu architektonického objektu.

Emoce vznikají v člověku při vnímání díla nejen smysly, ale také z určitého naladění pozorovatele nebo uživatele. Intelektuální myšlenky z vědomostních, kulturních a společenských zkušeností. Duchovní zážitky navíc z kulturní citlivosti a některých podvědomí. Zážitky kultovní pak z hloubky víry. Všechny zážitky a prožitky pak jsou také závislé na tzv.společenském vědomí a podvědomí, charakteristických pro určitou dobu, místo, kolektivní situaci apod.
3.04 Některé tyto iracionality existují v podvědomí architekta jako součásti společnosti, aniž by si je uvědomoval. Některé si musí uvědomit. Obojí však musí umět řešit a řešení převést do hmoty staveb. K tomu slouží nejen jeho vzdělání, zkušenosti, ale především jeho "umělecká" citlivost a schopnost. Kromě toho, že je "konstruktérem" tj. řešitelem racionálních složek objektu, právě ve schopnosti cítit a řešit iracionality, architekt je nebo není také umělcem.“

 

* * *

 

 

ZDRAVÝ POHLED NA LIDSKÉ ZDRAVÍ...Vvýňatek z knihy Dynamická chůze“

http://jtvesely.txt.cz/clanky/16860/vynatek-z-knihy-d-ch/

Mottem knihy je názor, že k tomu, aby se mohl jedinec kvalitně pohybovat do vysokého věku je potřeba od mládí věnovat pozornost svým kloubním spojům, srovnatelnou například s postupně pochopenou celoživotní péčí o chrup. Jinými slovy řečeno, po ránu před čištěním zubů si nejprve jednoduchými cviky zpevnit veškerá kloubní spojení a zajistit si tím bezproblémový a bezbolestný pohyb po celý den.“

 

Reakce na článek „Vybíráme si boty““

http://jtvesely.txt.cz/rubriky/7572/puvod-vertebrogennich-poruch/

- příklad kritického pohledu na výrobky se lživou reklamou, které zásadním způsobem ohrožují zdraví – tentokrát jsou to vadné boty.

 

Neustále se zhoršující zdravotní stav obyvatel ve vyspělých zemích má svůj původ především v omezení jejich přirozených pohybových aktivit, v rigidních názorech ortopedie jak a co se má u bolavých kloubů léčit a především pak v obuvnickém průmyslu, který s rozvojem nových technologií a se snahou na snížení nákladů přichází s čím dál šílenějšími nápady.“

* * *

 

Za kulturou do let minulých – architekti a jejich problémy očima československé kinematografie.

Film z roku 1987:      „Kam, pánové, kam jdete?“

o filmu:

http://www.csfd.cz/film/4951-kam-panove-kam-jdete/

 

 

 

Zdá se, že se architekti potýkají se stále stejnými problémy, ač tyto vznikají v různých společenských a ekonomických podmínkách. Velmi povedená komedie, nabízející nejedno moudré řešení, hodné následování.

 

 

* * *