RODINNÝ DŮM

           

PROJEKTY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ

-          komplexní pohled na problematiku bydlení

-          domov pro zdraví, krásu, pohyb a radost

-          prostor pro zdravý životní styl

-          bez prodražování a bez plýtvání

 

 

 

NABÍDKA PRO STAVEBNÍKY RODINNÝCH DOMŮ

Stavebník rodinného domu hledá projektanta a ptá se: "Zhotovíte mi projekt pro stavební povolení?"

Odpovíme: "Ano, ale je to to poslední, co potřebujete. V prvé řadě se potřebujete v problematice dobře a správně zorientovat...

Ze všeho nejdříve tedy potřebujete najít

zkušeného ARCHITEKTA, se kterým si dobře porozumíte -

tedy toho, komu přísluší celý investiční proces vést, ucelit neboli zastřešit.

Potřebujete architekta, kterému nechybí dostatek trpělivosti, porozumění a citu pro Vaše záměry, potřeby, možnosti a představy. Architekta, který má kromě dobré představivosti a vstřícnosti též dostatek zkušeností a přehledu v technických otázkách navrhování staveb a jejich realizace. Architekta, který nezavrhuje a neignoruje práci a požadavky profesantů a má ucelený náhled na stavění. Architekta, se kterým úzce spolupracuje praktický a zkušený statik, požárních, projektant instalačních rozvodů atd. Architekta, který Vám poradí, co je praktické i levné, jaká je návratnost či rizika investic, co se dá zvládnout svépomocí a jak...

Zhotovíme PROMYŠLENÝ A SPRÁVNÝ NÁVRH Vašeho bydlení a všeho podstatného, co s tím souvisí. Vypracujeme Vám ty části projektové dokumentace, které budete potřebovat. Zajistíme též všechny potřebné podklady, průzkumy, dokumenty, vyjádření a povolení. Dle povahy zakázky se lze dohodnout též na odborné pomoci při výběru dodavatele, autorském dozoru a dalších službách.

V souhrnu Vám nabízíme zodpovědný, odborný a komplexní přístup k Vašim úlohám, otázkám i problémům, vstřícný Vašim přáním a potřebám, vždy hledající to podstatné a optimální a odpovídající reálným možnostem.

Nabízíme Vám rovněž ODBORNÉ KONZULTACE týkající se jakýchkoliv otázek spojených se stavěním, bydlením a projektováním – ať už se jedná:

-                     o výběr stavebního pozemku,

-                     o konkrétní návrh domu, který již máte v ruce,

-                     o diskuzi nad konstrukčními a materiálovými alternativami,

-                     o vhodné a přiměřené řešení vytápění a jiné technologie,

-                     o zvažování přestavby,

-                     o radu k uspořádání kuchyně nebo obývacího pokoje,

-                     o rozvržení pozemku a zeleně, návrh terénních a zahradních úprav,

-                     o doplňkové funkce a drobné stavby, související s bydlením a zdravým životním stylem,

-                     ...

 

 

Pokud Vás zajímá určitý typ, styl nebo výbava domu, pak vězte, že:

-                     standardně projektujeme domy nízkoenergetické, případně energeticky úsporné; 

-                     v případě zájmu zajistíme též projekt pasivního domu; investory upozorňujeme na skutečnost, že investice vložené do kvalitního projektu a kvalitní stavby pasivního domu jsou neúměrně vysoké a jejich návratnost přinejmenším sporná; 

-                     umíme domy „klasické“, zděné, dřevostavby i roubenky...

 

-                     esteteický – architektonický styl domu nikdy nediktujeme předem a necháme jej přirozeně vyplynout z dialogu mezi námi a stavebníkem, stejně jako výškové (patrové) uspořádání domu...

 

-                     technické vybavení domu zcela přizpůsobíme Vašim požadavkům, nenecháme Vás „zabloudit“, poradíme na základě profesionálních technických znalostí a bohatých praktických zkušeností;

 

-                     konstrukce, materiály i technické vybavení navrhujeme podle konkrétního zadání – se smyslem pro potřeby stavebníka; nejsme nikomu zavázaní (neuzavíráme provizní smlouvy s dodavateli apod.), tedy uplatňujeme svobodnou volbu vedoucí k profesionálním a optimálním řešením.

  

Co Vás může potkat u projektantů, v architektonických ateliérech a projekčních kancelářích

Pokud již máte nějakou hrubou představu o tom, jak má Vás dům vypadat – ať už je to vzorový projekt z katalogu, vlastní náčrty s rozmístěním dispozic domu anebo pouze soupis místností a vybavení, které chcete v novém domě mít – a oslovíte nějakého projektanta a/nebo architekta, SETKÁTE SE v praxi S TĚMITO PŘÍSTUPY (v různých intenzitách, popřípadě s kombinacemi těchto přístupů u projektanta, který je v jednotlivých otázkách projektu různě zdatný a různě vstřícný):

A)        NEKRITICKÉ PŘEVZETÍ Vašich představ a jejich "překreslení", bez ohledu na nesoulady, které vzniknou násilným "napasováním" Vašich námětů na konstrukční, prostorové a místopisné danosti (dle zásady "nic není neřešitelné"), z čehož vyplývají nepraktická a nevyladěná řešení, ale též budoucí provozní KOLIZE A ZTRÁTY v mnoha ohledech;

B)        "zbourání" Vašich přestav na principu "zásadně vše špatně" a VNUCOVÁNÍ "jedině správného řešení", které ovšem bude ve finále nejspíš výhodné hlavně pro projektanta a pro dodavatelskou firmu, než pro Vás – PŘEDRAŽENÍ projektu, ZESLOŽITĚNÍ stavby, obvykle na úkor celkové kvality stavby – „nadiktované řešení“ nemůže být nikdy to, které správně reaguje na Vaše požadavky; dochází k odbytí základních provozních vazeb a degradaci uživatelského komfortu;

C)        důkladné PROVĚŘENÍ a následné TVŮRČÍ ZAPRACOVÁNÍ Vašich představ dle konstrukčních, prostorových a místopisných daností tak, aby byly respektovány Vaše požadavky a přitom byl návrh po všech stránkách (jak konstrukčně, tak provozně, finančně atd.) OPTIMÁLNÍ a tedy v praxi zcela vyhovující.

Přístupy A) (typické víc pro inženýry stavaře) a B) (typické víc pro inženýry architekty) u nás nenabízíme z prosté zásady - považujeme je za podvod. PŘÍSTUP C) předpokládá z Vaší strany OCHOTU K DIALOGU - a vzájemné porozumění.

Existuje správný a důmyslný projekt?

 

 

Cítíte, tušíte nebo dokonce víte, že projekt domu, který jste si vybrali z katalogu anebo obdrželi od projektanta, není zcela optimální a po všech stránkách vyhovující? Má slabiny, se kterými jste se museli smířit?

 

Pak určitě nemáte v rukou správný a důmyslný projekt!

 

Stavebník – laik velmi snadno a brzy z získá dojem, že lepší řešení už najít nelze a smíří se s nedokonalým návrhem domu. Vážné chyby pak zjišťuje teprve při stavbě nebo dokonce až v samotném provozu, o mnohých nedostatcích se ani nikdy nedoví – a tak ani nezjistí, jak dalece zbytečně mu komplikují život.

 

Pokud se projektuje důmyslně a správně – pak i kompromisy mají správnou míru a Vaše spokojenost s výsledným návrhem domu je úplná, bezvýhradná a dostatečně trvalá!

 

Je potřeba si uvědomit a mít na paměti, že problém není v „NEEXISTENCI správného řešení“ – ale v HLEDÁNÍ. Naše praxe ukazuje, že pro každý, i sebevíce komplikovaný a obtížný případ, existuje správné, funkční a nejlepší řešení!

 

Seznamte se s námi na našich webových stránkách, neváhejte nás kontaktovat telefonicky nebo e-mailem... Kdo již zavolal, tak ví, že na každou prosbu reagujeme a dát upřímnou radu se nezdráháme. Buďte připraveni pozorně naslouchat...* * *