7  nejčastějších  CHYB

stavebníků a projektů

nejen rodinných domů

 

 

1)     Nejdříve pozemek, pak teprv projektant.

 

2)     Co nejrychleji projekt - co nejrychleji dům!

                                   (...i podstatné věci se řeší teprve během stavby...)

 

3)     Špatná prvotní koncepce - ignorace urbanistických

a morfologických souvislostí a uživatelských potřeb

-> odbyté “OSAZENÍ domu do terénu”

= znehodnocení pozemku.

 

4)     Ignorace fyzikálních a provozních zákonitostí

+ špatná koordinace profesních požadavků

-> odbyté dispoziční řešení = znehodnocení domu.

 

5)     Přemrštěně drahé vybavení ve špatné celkové

technické koncepci

-> kolize funkčnosti, ztráta efektivity.

 

6)     “Dokonalý detail ve vadném celku”

= investovalo se na špatném místě (působí trapně)

ANEBO: “odbytý detail ve finále okázalé stavby”

= investorovi “došel dech” (zcela pokazí celkový dojem).

 

7)     V první fázi procesu přípravy stavby: upjaté šetření

(jako by levný projekt byl největší výhrou!),

ve fázi finální - realizační: bezhlavé plýtvání

(podléhání “naléhavým a zaručeným” radám

všemožných dodavatelů, rádoby-odborníků,

radílků, kamarádů...)

 

* * *