Výstava STAVÍME, BYDLÍME

7 x  VELKÝ  VYKŘIČNÍK  !   7x Váš OTAZNÍK ?   7x naše ODPOVĚĎ :o)

 

aneb

Týdenní rychlokurz pro stavebníka rodinného domu

 

 

 

 

 

PONDĚLÍ si řekneme, proč architekty zajímají rodinné domy...

 

ÚTERÝ se podivíme, jak se pletou zásadní pojmy...

a že každá dobrá stavba má svého dobrého architekta...

 

Ve STŘEDU si uvědomíme, že není projektant jako projektant...

 

Ve ČTVRTEK si dáme závazek, že začneme poctivě hledat...

 

PÁTEK si oddechneme, že už víme co nás čeká...

 

SOBOTU sami sobě správně odpovíme...

 

NEDĚLI se odměníme – o svých plánech se poradíme...

 

 

 

 

 

PONDĚLÍ

 

 

 

Není pro architekta nic tak obtížného, jako vytvořit rodinný dům na míru.

Proč?

Architekt musí spoutat a dokonce popřít svoji vlastní individualitu

 a veškerou svou genialitu musí věnovat budoucím uživatelům domu k tomu, aby oni sami ji přetavili v takovou podobu domu,

která bude odpovídat jejich niterným potřebám a nejtajnějším představám.

Architekt, který nedokáže upřednostnit tvůrčí vliv a bytostné potřeby obyvatel domu před vlastní rivalitní tvůrčí iniciativou,

může jen stěží vytvořit vynikající domov pro koncového klienta – neboť každý člověk je jiný, natož každá rodina je jiná...

A jestli je to obtížné pro architekta,

co už teprve pro jiného projektanta!

Jak potvrzuje praxe projektování rodinných domů,

projektant - nearchitekt se s mnohem menším úspěchem potýká s touto hlavní nesnází:

vytvořit názorový soulad při komunikaci s klientem.

 

DOBRÝ NÁVRH poznáte podle toho,

že všemu ve výkresech zcela a dostatečně rozumíte, že si vše správně představíte

a SE VŠÍM SE ZTOTOŽNÍTE

– tedy když není NIC, co by se Vám v návrhu nelíbilo,

čemu byste nerozuměli nebo o čem byste třeba jen trochu pochybovali.

 

A když budete bydlet a dům užívat, budete žasnout nad tím, jak správně vše funguje a jak se Vám dobře a bez obtíží bydlí...

BEZVADNÝ DŮM postavený podle DOBRÉHO NÁVRHU

Vás vpodstatě nikdy ničím nemile nepřekvapí.

Správny dům podporuje Váš rozvoj a umožňuje růst i změnu; umocní celoroční využití pozemku

a dá Vám spokojenost i ve vztahu k okolí.

 

Stavebník – laik velmi snadno a brzy z získá dojem, že lepší řešení už najít nelze a smíří se s nedokonalým návrhem domu.

Vážné chyby pak zjišťuje teprve při stavbě nebo dokonce až v samotném provozu,

o mnohých, i velmi závažných! nedostatcích se dokonce nikdy nedoví

– a tak ani nezjistí, jak dalece a zbytečně mu komplikují život

a za co všechno „vyhodil peníze

oknem“.

Naše praxe ukazuje,

že pro každý, i sebevíce komplikovaný a obtížný případ, existuje správné,

funkční řešení, které při správně vynaložené námaze

může být vždy vynikající !

 

 

 

 

 

ÚTERÝ

 

 

1)

Rozdíl mezi

NÁVRHEM STAVBY a ARCHITEKTONICKOU STUDIÍ

není teoreticky ŽÁDNÝ. 

Každá stavba je individuum, které potřebuje svého návrháře.

 

Jsou jednoduché stavby technického a typového charakteru, které může zvládnou navrhnout stavař,

asi tak jako švadlena zvládne ušít bez speciálního návrhu běžné konfekční šaty.

Pak jsou ale stavby, které vyžadují ruku a fantazii architekta, asi tak jako dobré a drahé šaty,

které mají po všech stránkách vyhovovat a slušet jedné konkrétní osobě,

potřebují módního návrháře.

 

Budeme si pamatovat, že všude tam, kde se jedná o promyšlení funkčních a estetických hledisek stavby

ve vztahu k individálnímu prostoru a individuálním potřebám

je nezbytná architektonická tvorba.

V praxi se samozřejmě stalo zvykem, že NÁVRH STAVBY ve všech možných případech, kdy to zákon jen trochu dovoluje,

zhotovuje „nearchitekt“,

a dokonce svému návrhu („pro jistotu“ a pro dosažení důkladné dezorientace zákazníka

– od dob, kdy se do povědomí stavebníků dostala informace, že potřebují „dobrou archiektonickou studii svého domu“)

říká „ARCHITEKTONICKÁ STUDIE“.

Podstatou každého návrhu každé stavby je totiž

ARCHITEKTONICKÁ TVORBA.

 

Architektonickou tvorbou,

tj. zpracováním ARCHITEKTONICKÉ STUDIE neboli NÁVRHU STAVBY na odborné úrovni,

se zabývá ovšem výhradně ARCHITEKT.

 

2)

Rozdíl mezi PROJEKTEM a ARCHITEKTONICKOU STUDIÍ je zásadní

a spočívá v tom,

že ARCHITEKTONICKÁ STUDIE je předstupněm pro PROJEKT. 

 

Samotný PROJEKT STAVBY kreslí projektant stavař a další specialisti,

které KOORDINUJE ARCHITEKT a neustále dbá na to,

aby byly dodrženy všechny principy, obsažené v NÁVRHU STAVBY.

 

Bez dobrého NÁVRHU STAVBY není dobrého PROJEKTU.

Bez „žádné studie“ je pouze „parodie na projekt sloučený se studií“.

 

PS: Bez autorského dozoru nad dalšími stupni projektové přípravy a při realizaci stavby vzniká velmi často taktéž parodie,

a to „parodie na původní architektonický návrh“.

 

 

 

 

 

 

STŘEDA

 

 

 

Pokud chcete postavit „jen tak nějak“,

pak z hlediska legislativy se lze bez architekta a architektonického návrhu

docela snadno obejít

návrhy a projekty rodinných domů dle požadavků stavebního zákona

zvládne obstojně i student 3. ročníku stavební fakulty...

 

Samozřejmě musí spoustu věcí, které by dobře vyřešil architekt, „na papíře“ nějak obejít. Např. tím, že upozorní, že „osazení domu do terénu musí být před započetím stavby posouzeno a upřesněno příslušným odborníkem“, apod..

Stavební úřad totiž vůbec nezajímá (a ani zajímat nemůže), zda stavebník bude spokojeným uživatelem !

Stavební úřad řeší vpodstatě pouze to, zda budova má všechny náležitosti,

aby technicky (výpočtově) fungovala, nespadla a neohrožovala někoho přímo na zdraví či naživotě...

 

Pokud tedy uvažujeme perspektivně – a rozumně,

a pokud správně chápeme význam slov „ARCHITEKT“ a „NÁVRH STAVBY“,

pak zákonitě musíme dojít k závěru, že

ÚČAST A RADA ARCHITEKTA

v procesu návrhu stavby

je NENAHRADITELNÁ a NEZBYTNÁ.

 

 

Bez dobrého ARCHITEKTA nevznikne dobrý NÁVRH STAVBY.

 

Se špatným ARCHITEKTEM ale vznikne pouze

„parodie na architektonickou studii“, vadný projekt a neurotický uživatel.

 

 

 

 

 

ČTVRTEK

 

 

 

Bohužel, díky „kultu designu“ se dnešní ARCHITEKTURA stala „nefunkční“ až „PROTI-FUNKČNÍ“.

Proto musíme hned na začátku

dobře hledat

a vybrat si DOBRÉHO ARCHITEKTA . . .

 

Je potřeba si uvědomit a mít stále na paměti,

že VŽDY EXISTUJE SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ

a tajemství dobrého návrhu rodinného domu spočívá pouze v umění HLEDAT.

 

Dobrého architekta poznáte podle toho,

že s Vámi mluví otevřeně a o všem,

že se Vás hodně ptá,

že odpovídá na Vaše vyslovené i nevyslovené otázky,

nic, co je pro Vás důležité, neopomíjí ani nezavrhuje,

nic Vám nevnucuje, pouze upozorňuje,

trpělivě vysvětluje a nabízí nová a nová řešení tak dlouho, jak jen je to potřeba,

a SPOLEČNĚ S VÁMI

POCTIVĚ, NEÚSTUPNĚ A DŮSLEDNĚ

HLEDÁ.

Proces návrhu domu není nahodilé „hledání zlata“, nýbrž NÁROČNÝ PROCES,

 vyžadující speciální odbornost, bohaté zkušenosti, znalost psychologie...

a úctu k životu.

 

A hodně důležitá věc: DOBRÝ ARCHITEKT má vždy po ruce DOBRÉHO STAVEBNÍHO ODBORNÍKA - TECHNIKA

– který se správně orientuje v problematice stavění a technického vybavení domu,

rozumí choulostivým otázkám izolací, vytápění apod.

DOBRÉHO SPECIALISTU poznáte podle toho, že rozumí nejen své specializaci,

ale DOBŘE CHÁPE OBECNÉ FYZIKÁLNÍ ZÁKONITOSTI a TECHNOLOGICKÉ VZTAHY V DOMĚ,

a umí SPRÁVNĚ POČÍTAT

- jen tehdy se totiž MŮŽE UBRÁNIT reklamním trikům výrobců...

 

 

 

 

 

 

PÁTEK

 

 

 

(JAK TO CHODÍ V NAŠÍ KANCELÁŘI)

 

KDYŽ NÁS OSLOVÍ INVESTOR RODINNÉHO DOMU:

 

. . . zajedeme na místo stavby a prohlédneme si stavební pozemek . . .

. . . konzultujeme s investorem na místě jeho základní požadavky a představy

(skladba uživatelské rodiny, její hlavní aktivity a předpokládaný vývoj, velikost a stylu domu) . . . 

. . . vyžádáme si od investora jeho vlastní náčrtek s představou uspořádání domu . . .

. . . zjišťujeme orientačně hlavní specifika stavby : podmínky stavebního pozemku, technické vybavení apod. . . .

. . . stanovujeme nabídkovou cenu ARCHITEKTONICKÉ STUDIE . . .

 

V PŘÍPADĚ OBJEDNÁVKY DÍLA:

 

. . . zjišťujeme vše potřebné o pozemku, o požadavcích stavebního úřadu, o podstatě zadání . . .

. . . zajišťujeme nezbytné podklady (mapy, výškové zaměření apod.) . . .

. . . podrobně se vyptáváme, pokud možno všech budoucích uživatelů domu, CO a PROČ a JAK chtějí či nechtějí . . .

. . . zvažujeme . . . skicujeme situaci, půdorysy a orientační řezy – ověřujeme varianty pro výškové osazení domu v terénu . . .

. . . dlouze konzultujeme . . . vymýšlíme všechny možné alternativy dispozic a umístění domu . . .

. . . společně s investorem rozhodujeme, co ANO a co NE . . .

. . . kreslíme dispozice (půdorysy), které odpovídají již specifikovaným požadavkům . . .

. . . ukazujeme a vysvětlujeme investorovi nedostatky a přednosti pro různá řešení a pro různé požadavky . . .

 

. . . znovu konzultujeme, přehodnocujeme a vybíráme . . . podrobněji řešíme rozvržení pozemku . . .

. . . blížíme se výsledné variantě . . .

. . . znova a znova se ptáme – je až s podivem, na co všechno investor změnil v průběhu „hledání“ svůj názor ! . . . 

. . . zkoušíme, zda vše odpovídá investorovým představám . . . když vidíme pochybnosti, znova se zamýšlíme a hledáme . . .

. . . pokud je potřeba, dále skicujeme, ladíme, překreslujeme, dotváříme a hledáme další vylepšené varianty

– až nakonec investor vybírá „tu nejlepší“ . . .

 

Tento proces HLEDÁNÍ správného řešení je natolik individuální a složitý, odvislý od spousty podmínek,

že jej stěží můžeme popsat slovy.

V podstatě jde o :

1)      nalezení společného, srozumitelného jazyka, mezi investorem–uživatelem a autorem–architektem;

2)      vyřčení všech důležitých otázek;

3)      nalezení všech podstatných odpovědí.

 

. . . hmotové řešení domu se před očima investora vytváří teprve na základě jeho vytříbených požadavků

nikdy ne předem !

(nejde o to, že by to byla předčasně zbytečná práce, ale představa „o vnějšku“ nevhodně odvádí laikovu pozornost od mnohem důležitějších vazeb v provozu domu !)

. . . střechy, okna, vnější hmoty domu, fasády i interiérové zvláštnosti – to vše je postupně architektem doladěněno

k plné spokojenosti investora,

v souladu s estetickým cítěním uživatelů domu a architektovým přesvědčením . . .

. . . samozřejmostí je virtuální prohlídka modelu stavby ve 3D ve fázi jeho rozpracovanosti

– tím je ověřeno, že návrh je celistvý

a konstrukčně, prostorově i esteticky SPRÁVNÝ . . .

. . . v případě, že je řešení nestandardní, ověříme včas u obce nebo hlavního architekta Jihlavy,

že proti našemu návrhu nebude mít tento důležitý účastník povolovacího procesu námitek . .

 

 

 

 

 

SOBOTA

 

 

 

1) Aby VĚDĚL, CO CHCE a ZA KOLIK to chce, aby NEOČEKÁVAL ZÁZRAKY a NEBYL V ČASOVÉ TÍSNI.

 

2) Aby uměl s úplností odpovědět na otázku: PROČ STAVÍTE RODINNÝ DŮM ?

 

3) Aby si správně představil, JAK mu nový dům MÁ ZMĚNIT DOSAVADNÍ ŽIVOT.

 

4) Aby nevěřil všemu, co se říká, píše a „dokazuje“, NEBÁL SE PRAVDY a nedělal si „těžkou hlavu“ z malicherností.

 

5) Aby chtěl svému domu – a svému projektu rozumět a chtěl ho POMÁHAT VYTVÁŘET.

 

6) Aby našel VEDOUCÍHO projektanta – architekta, který ho správně povede k cíli.

 

7) Aby měl v ruce SPRÁVNÝ a DŮMYSLNÝ NÁVRH RODINNÉHO DOMU DŘÍV, než začne stavět !

 

 

 

 

NEDĚLE

 

 

 

 

Studujte naše webové stránky: www.kafonkova.cz 

 

Ptejte se nás na našem e-mailu:

architekt@kafonkova.cz

 

Sjednejte si s námi nezávaznou schůzku

na našem telefonu:   608 181 737

 

. . . navštívíme Vás na místě Vaší stavby nebo poradíme s výběrem stavebního pozemku . . .