ZAHRADY PRO BYDLENÍ – návrhy a realizace

 

Každý projekt rodinného domu vyžaduje, aby byla věnována dostatečná péče jeho pozemku. Bez správné koncepce zahrady se může stát, že sebelépe navržený dům bude ošizen. Třeba i o to nejcennější, co život v rodinném domě obvykle nabízí: pobyt venku v soukromí.

 

Není až tak důležité, aby si ve fázi návrhu rodinného domu architekt hrál příliš s detailem. Tuto úlohu přenecháváme specialistům – zahradníkům a zahradním architektům. Pro správné osazení domu na pozemku ovšem musíme vyřešit hlavní vazby a kompoziční principy terénních úprav, zpevněných ploch i ozelenění. Proto standardní součástí architektonické studie rodinného domu, kterou zhotovujeme, je koncepční návrh zahrady.

 

 

 

I.   

 

UKÁZKY KONCEPČNÍCH NÁVRHŮ ZAHRAD

 

 

Než začneme řešit koncepci zahrady, musíme se nejvíce zajímat o vrstevnice – neboli výškopis terénu.

 

 

 

 

Pozemek pro novostavbu tohoto rodinného domu v Mezině byl determinován svým komplikovaným tvarem, vjezdem,

stávající stodolou a staletou lípou.

Do návrhu byly zaneseny všechny požadavky investora na využití pozemku.

Jižní strana pozemku, sousedící s dalšími parcelami, je lemována hustou smrkovou bariérou

        náš nejběžnější a nejvděčnější zdomácnělý jehličnan dobře zajistí intimitu soukromého prostoru po celý rok.

Totiž, je potřeba si uvědomit,

že na volném pozemku jedině kulisa vzrostlých stromů umí navodit pocit bezpečí a nerušeného soukromí.

Nemluvě o celkové příznivé atmosféře, zdravém klimatu atd. ...

 

 

 

 

 

 

I menší pozemek je potřeba ochránit proti převládajícím větrům a nevítaným pohledům zvenčí.

 

 

 

 

 

Parcela rodinného domu u Jihlavy, o výměře cca 2000m2, je domem rozdělena na severní a jižní část.

Jelikož vstup na pozemek je z jihu, bylo nutno vyřešit rozpor mezi veřejným charakterem vstupní části a intimním charakterem osluněné pobytové zahrady.

Není nic smutnějšího, než když se dům jižními okny kouká „do plotu“ a do silnice.

Dům byl vzdálen od přístupové cesty tak, aby bylo umožňěno zakrytí obytného prostoru vzrostlou zelení bez úbytku slunce.

Vzdálenost ubírá na intenzitě zvukům a obytná terasa získává potřebný odstup.

 

 

 

 

 

Zadní část zahrady je určena pro soukromé aktivity – večerní posezení, saunování...

 

 

 

 

 

Příklad řešení zahrady s důrazem na užitkové aktivity – odpovídá požadavkům činorodé mladé rodiny.

Doplňkové stavby na pozemku (garáž s kolnou, sauna s dřevníkem, skleník) umísťujeme s ohledem na jejich funkci

a využíváme je jako vhodnou kulisu pro zakrytí pobytových částí pozemku od okolí.

 

 

 

 

 

Rozlehlý přízemní rodinný dům ve svažitém pozemku, ze tří stran obklopený obecními cestami.

Ve středu je terén srovnán na úroveň obytného podlaží.

Rovinatá část pozemku je svažitými a ozeleněnými mezemi oddělena od okolních veřejných prostor,

zajišťuje bezbariérový pohyb okolo domu.

 

 

 

 

 

Obytná jižní část zahrady, orientovaná k jihu, je řešena jako čistě okrasná.

Objekty altánu a venkovního bazénu jsou svým tvarem a polohou sehrány s hmotami rodinného domu a garáží.

Jejich natočení vůči hranicím pozemku zabránilo vzniku nevlídných stísněných koutů za nimi...

Kompozicí hmot a modelací terénu je zdůrazněna centrální část obytného venkovního prostoru

– obytná jižní terasa v klínu křídel rodinného domu.

Směrem k budoucímu sousednímu rodinnému domu je navržena zelená bariéra, která zajistí pocit soukromí.

 

 

 

 

 

 

* * *

 

 

Zvolit správný druh oplocení znamená nejen sladit typ oplocení s domem, ale též s terénem.

Konstrukce, materiál, barvy, proporce, ale i kvalita provedení, včetně detailů – to vše může značně ovlivnit celkový dojem.

Mnoho stavebníků rodinných domů tuto stránku stavby zanedbává nebo naopak zbytečně přeceňuje.

Z nepochopitelného důvodu se staly módou ploty, které se z dálky tváří honosně, ale zblízka je na nich patrná faleš a fušeřina...

 

Řešení nemusí být řešení vždy honosné a drahé,

jako je tomu například v návhru zděného oplocení u rekonstruovaného domu níže,

ale vždy může být přiměřeně kvalitní a hezké.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.    

 

UKÁZKA REALIZACE OBYTNÉ ZAHRADY,

 

KTERÁ DÁVÁ UŽITEK A RADOST PO CELÝ ROK

 

 

Pozemek rodinného domu má cca 3,5 tisíc m2.

Střední a východní část je vyhrazena pobytu, odpočinku, relaxaci.

Část jižně od teras zaujímají zeleninový a jahodníkový záhon, ovocný sad...

 

Byly zachovány téměř všechy původní ovocné stromy a využity v kompozici zahrady, stejně jako vzrostlé břízy a další.

Hlavní principy pro návrh byly tyto:

maximální všestranný užitek, dostatečně dlouhá životnost, přiměřené investice a co nejsnadnější údržba.

 

Nejdůležitějším úkolem byla hra s terénem – snaha o bezbariérový přístup do všech částí zahrady,

vyloučení zbytečných schodů a výškových zlomů,

příznivé sklony pro údržbu trávníků a snadnou manipulaci s mechanizací, pohodlný přístup k ovocným stromům atd..

Jednotlivé celky byly srovnány do jednotného sklonu...

Bylo vytvořeno několik vodorovných ploch (zpevněných i zatravněných), umožňujících bezpečné a plnohodnotné využívání.

 

 

 

* * *

 

 

 

Součástí obytné zahrady by měla být jistě terasa a místo pro příjemné posezení...

Ochlazovací bazének pro saunu se může stát zajímavým kompozičním prvkem, ačkoliv je řešen velmi nenáročně.

Chodníky z kamenných desek působí za každých okolností přirozeně a jsou vděčné svou odolností.

 

 

 

 

 

Když obytná terasa, tedy nejlépe dřevěná prkenná.

Při zvážení ceny a životnosti se přikloníme k obyčeným modřínovým prknům šrobovaným do polštářů na sraz.

Nemusíme mít starost o protiskluznost – hrubě hoblovaná mořená prkna jsou dobře pochozí za vlhka i mrazu.

Pokud nemusíme šetřit, raději přidáme na velikosti – když už, ať se dá i tančit...

 

 

 

 

 

Ochlazovací bazének akorátních rozměrů nabízí příjemné osvěžení po saunové lázni i v letních vedrech.

Ke grilování dobře poslouží svařený přenosný gril, který lze složit a využít i na cestách.

 

 

 

 

 

Výled z terasy na dominantu zahrady – 3 jezírka.

Dolní terasa je řešena ze starých betonových dlaždic. Na rozdíl od horní prkenné terasy,

která je orientovaná k východu a od západu zastíněná letní kuchyní, tato terasa zachytí více západního slunce.

Vzhledem ke své odolnosti a snadné čistitelnosti je využitelná i při různých pracovních činnostech.

Nenáročný záhon letniček zcela postačí pro barevné oživení scenérie.

 

 

 

 

 

 

Dominantou dolní části východní části zahrady jsou tři vzrostlé břízy.

Původní zákrsky jabloní, nevhodným střihem deformované, získávají opět nízké větve.

V současnosti rozlehlý trávník je připraven na výsadbu dalších ovocných stromů a keřů

po obvodu pozemku: v severní a východní části zahrady.

Volný prostor bude ponechán jen v centrální části zahrady

– bude tvořen terasami, rovinatým trávníkem, umožňujícím cvičení a posezení, a kaskádou vodních ploch.

 

Břízy spolu se sousedovic smrkem a jižním sadem tvoří vhodné pozadí pro centrální okrasnou část zahrady.

V budoucnu je doplní nové polokmeny, které časem kompozici ucelí.

 

 

 

 

 

Z důvodu zamezení náročné údržby a rizika, že se život ve vodě stane nezvladatelným,

vzniklo velmi prosté technické řešení:

černá kaučuková fólie lemovaná po březích obyčejným „polním“ kamenem, bez jakýchkoliv rostlin.

Základem pro údržbově ideální řešení bylo dobré zvládnutí terénních prací – břehy všech tří jezírek

jsou vždy v jedné výškové úrovni (kopírují hladinu).

Okolní terén je upraven tak, aby povrchová voda, stékající z horní části pozemku při silnějších deštích,

nemohla stékat do jezírek a zanášet je nežádoucími nečistotami.

 

Mezi jezírky, umístěnými kaskádovitě, proudí drobné potůčky, nejníže je umístěna tůňka („skymr“) s filtrační funkcí.

Zřídlo ve středu horního jezírka vytváří dostatek inspirace za jakéhokoliv počasí. Je napájeno čerpadly ze spodních jezírek.

 

I relativně čistá voda se stává domovem mnoha živočichů.

 

 

 

 

 

Koncertů za letních nocí se účastní skokani i zvučné rosničky...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostá kamenná pyramida dotváří kompozici – pevný bod. Vznikala tak, jak se hromadily kameny v průběhu stavby.

V jejím středu našla domov mladá borovička, která zde již rostla.

 

 

 

 

 

 

Staré jabloně nemusí být jen užitečné, při troše trpělivosti, péče a zručnosti mohou být i originálně krásné.

Polokmeny a vysokokmeny bývají vděčné svou plodností, mohou zaplnit sklep a ještě zbyde pro vítané zimní návštěvníky -

ptáci se budou slétat v hejnech třeba i přímo před oknem...

 

 

 

 

 

Při umném vyřešení technologie můžeme radosti ze zurčící vody užívat dokonce i za sněžení a mrazů.

Barevné nasvícení zřídla a lampy zrcadlící se na vodní hladině obou horních jezírek zpříjemní každý pohled...

 

 

 

 

 

 

Autor architektonických návrhů:

Ing. arch. Helena Káfoňková © Jihlava 2003-2013

 

* * *