K vybraným ukázkám z naší tvorby a realizovaných staveb připojujeme výklad, který objasňuje architektonické záměry. Upozorňujeme na odchylky nebo chyby, ke kterým dochází při realizaci staveb. Věříme, že Vám naše prezentace přinese příjemnou podívanou i užitečné náměty pro investorskou praxi.              OBSAH:1)          RODINNÉ DOMY

2)          ZAHRADY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ

3)          BYTOVÉ DOMY

4)          OBČANSKÉ STAVBY

5)          VÝROBA A PROVOZ

6)          INTERIÉRY

7)          ZAHRADNÍ A KRAJINNÁ TVORBA, TERÉNNÍ ÚPRAVY

8)          URBANISMUS, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, ARCHITEKTURA SÍDEL A MĚST

9)          ZAMĚŘOVÁNÍ STAVEB