KRESBY, MALBY

ZAMĚŘOVÁNÍ STAVEB

 

 

 

Obchodní centrum Vaňkovka v Brně - zaměření skutečného provedení stavby

 

       

 

 

 

Výrobní areál Plastikov - dokumentace skutečného stavu

 

       

 

 

 

Výrobní areál CAJAX - dokumentace skutečného stavu

 

       

  

  

 

Fasáda kostela - dokumentace historického detailu

 

       

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Helena Káfoňková © CZ 2001-2013